Opdrachtgevers en projecten

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam
Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam

Omschrijving

Onderzoek naar de geschiedenis van de FEB in het kader van het honderdjarig bestaan van de faculteit (1922-2022), met aandacht voor de geschiedenis van de KAE. Project i.s.m. drs. Daan Meijer en mr. Bob Duynstee.

Vooronderzoek gestart in oktober 2018.

Jaar

2018 - Heden
Huygens Instituut/Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Huygens Instituut/Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Omschrijving

Onderzoek naar de veerkracht van lokale netwerken en instellingen in tijden van crisis, toegespitst op de gevolgen van het Continentaal Stelsel voor kooplieden en de lokale netwerken en instellingen in Rotterdam en Twente, en in vergelijkend perspectief met lokale ontwikkelingen in Vlaanderen. NWO/FWO-project ‘Veerkracht in Crisistijd: De Rol van Lokale Netwerken en Instituties in de Lage Landen tijdens de Napoleontische Periode’, in samenwerking met prof. dr. Marjolein ‘t Hart (Huygens IInstituut/VU Universiteit) en dr. Hilde Greefs (Universiteit van Antwerpen); 0,75 FTE dienstverband

2016 (Juni)-2020,

Jaar

2016-2020
Carnegie-Stichting/Vredespaleis
Carnegie-Stichting/Vredespaleis

Omschrijving

Advies, onderzoek en uitvoering inventarisatie archief Carnegie-Stichting/Vredespaleis, december 2015- (april) 2016 en (april-juli) 2018.

Jaar

2015-2016, 2018
Uitgeverij ‘De Bataafsche Leeuw’
Uitgeverij ‘De Bataafsche Leeuw’

Omschrijving

Consult, tekstondersteuning en -advies publicatie De Glazen Koets: De trots van de Koninklijke Stallen (Amsterdam, 2015) (maart 2015).

Jaar

2015
DuynsteePolak
DuynsteePolak Communicatie c.s./Luchthaven Schiphol N.V.

Omschrijving

Onderzoek in het kader van ‘100 Jaar Schiphol’ voor de productie van een zgn. ‘longread’, een interactieve, digitale en multimediale presentatie van de geschiedenis van de luchthaven (i.s.m. Gast Producties en Muzar). Vooronderzoek afgesloten met intern voorstel voor een longread, met plan van aanpak, september (december) 2014.

Jaar

2014
Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving
Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving

Omschrijving

Verzoek schrijven artikel over de Zaanstreek in de Bataafs-Franse tijd en de jaren van Restauratie (1795-1815), ten behoeve van de publicatie voor een Nieuwe geschiedenis van de Zaanstreek.

Project afgesloten met de publicatie: ‘Op de drempel van de nieuwe tijd. De Zaanstreek in de Bataafs-Franse tijd en de jaren van Restauratie, 1795-1815’, in: Eelco Beukers en Corrie van Sijl, De Geschiedenis van de Zaanstreek (Z.pl.: WBooks, 2012), pp. 345-374.

Jaar

2012